Doprava a platba

Česká republika (CZ)
  nákup zboží do 1000 Kč nákup zboží nad 1000 Kč
  Česká pošta PPL PPL Česká pošta
  balík do ruky balík na poštu
převodem 130 Kč 120 Kč 105 Kč přepravné zdarma
kartou 130 Kč 120 Kč 105 Kč
dobírkou 150 Kč 140 Kč 135 Kč
v hotovosti při převzetí zboží v sídle firmy:
RAPETO a.s. , Čeliv 17, 349 53 Kokašice (v pracovní dny 7 - 14h.)

 

Slovenská republika (SK)
  nákup tovaru do 40,56 € nákup tovaru nad 40,56 €
  Slovenská pošta Slovenská pošta
prevodom 4,45 € doprava zdarma
dobierkou 5,30 €

 

Volbu způsobu dopravy provede kupující dle možností uvedených v objednávkovém formuláři ve webovém rozhraní obchodu před odesláním objednávky podle čl. 4.5. Uvedené podmínky platí pouze pro dodání zboží v rámci České republiky a Slovenské republiky.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Prodávající může odmítnout zvolený způsob dopravy, pokud by přepravní podmínky nebo okolnosti nebyly v souladu s podmínkami uvedenými na zboží. V takovém případě sdělí prodávající kupujícímu navrhovaný vhodný způsob přepravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím náhrady nákladů za uskladnění, nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a požadovat na kupujícím náhradu nákladů za dopravu. Náhradu nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny v případě odstoupení od kupní smlouvy.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen, a na případnou reklamaci ohledně porušení obalu nebude brán zřetel.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.